درباره ما


شرکت سرمایه گذاری مهندسان ایران “سما” با هدف سرمایه گذاری در عرصه جامعه فنی – مهندسی ایران در سال 1374 با شماره 118320 به ثبت رسید و برای نیل به اهداف خود با خرید 90% از سهام شرکت مدیریت ساختمان “شمسا” مجموعه ای از یک تشکل سرمایه گذاری و مدیریتی را در مهندسی و صنعت ساختمان در کشور بوجود آورد.
سرمایه گذاری در احداث پروژه های کلان عمرانی و توسعه بنگاه های فنی و اقتصادی و بالا بردن توان فنی و اجرایی نیروهای تخصصی کشور از اهداف اصلی شرکت “سما” میباشد.

شرکت سرمایه گذاری مهندسان ایران

?>